SAP ERP

Enterprise Resource Planning - ERP הינה מערכת המשמשת לניהול כלל המשאבים והתהליכים העסקיים בארגון.
המערכת בנויה על בסיס נתונים מרכזי ונותנת מענה לכלל התהליכים הנחוצים לפעילות הארגון ובכלל זה ביצוע תהליכים פיננסיים ולוגיסטיים.
המערכת מאפשרת למקבלי ההחלטות לקבל מידע אמין ועדכני בזמן אמת ובכך מאפשרת ביצוע בקרה ארגונית יעילה וקבלת החלטות המבוססת על נתונים מדויקים.

יועצי ה- ERP בחברת Value Plus הינם בעלי ניסיון רב במתן ייעוץ וביישום מערכת SAP ERP , ניסיון אשר נצבר בעבודתם בארגונים ובחברות בארץ ובחו"ל. ידע זה מאפשר ליועצינו להביא פתרונות איכותיים ויצירתיים אשר מספקים מענה מלא לצרכים הארגוניים.
אנו מאמינים כי הניסיון הטכנולוגי בשילוב ההבנה העסקית שצברנו במהלך העבודה בארגונים ובמגזרים השונים, הם אלו שמאפשרים לתת את הפתרון המלא והמיטבי לצרכי הארגון מרמת ההנהלה ועד לרמת משתמש הקצה.

אנו מתתמחים במספר תחומים:
*
 שירותי ניהול מקצועי ואינטגרציה בפרויקטים.
*
 ניהול וביצוע פרויקטים בתחום מערכות השירות והאחזקה SAP SM/PM.
*
 ניהול וביצוע פרויקטים בתחום מערכת הנדל"ן SAP RE.
*
 אפיון וביצוע פרויקטי שדרוג למערכת הנדל"ן החדשה SAP RE-FX.
*
 ניהול וביצוע פרוייקטים בתחום מערכת SAP PS.
*
 אפיון ומימוש אינטגרציה עם מערכת SAP CRM.
*
 אפיון שולחנות עבודה פונקציונלים ושדרוג ממשק המשתמש.
*
 ידע וניסיון במימוש אינטגרציה עם מערכות GIS.

יצירת קשר | מפת אתר  

 

® All rights reserved to Value Plus Ltd 

onenet web apps