SAP RTOM - מידע נוסף

RTOM מסייע להפוך כל אינטראקציה נכנסת להזדמנות עסקית
שיטות השיווק המסורתיות באמצעות קמפיין יוצא מתבססות על פנייה יזומה אל הלקוח, פנייה בה אנו מתכננים מראש אל מי מהלקוחות לפנות ואלו מוצרים/שירותים נציע. אולם, כפי שכל אחד מאיתנו יודע, בדר"כ קיים קושי להשיג את תשומת לב הלקוח שעשוי להיות עסוק באותה עת בפגישה, עם הילדים, בארוחה, בבילוי וכו´.
לעומת זאת,
אינטראקציה שהלקוח יוזם איתנו מתאפיינת בכך שהלקוח פינה מספר דקות מזמנו והוא קשוב אלינו. על כן, כאשר הלקוח יוזם אינטראקציה חשוב לנו למקסם את הפוטנציאל הקיים בזמינותו, להגיב בזמן אמת בהתאם לתוכן האינטראקציה ובאופן הנכון ביותר לכל תרחיש במהלכה (נטישה, תלונה, מכירה צולבת וכו´).

RTOM מסייע להפוך כל אינטראקציה נכנסת להזדמנות עסקית ולהגביר את יכולת שימור הלקוחות.

הפתרון מבוסס על פלטפורמה טכנולוגית פתוחה וגמישה ועובד הן מול מערכות SAP והן מול מערכות non-SAP כדוגמת אתרי אינטרנט, מכשירים ניידים CRM ,DWH ,ERP ,CTI ומערכות ליבה כדוגמת מערכות בנקאיות וביטוח.
 
להצגת הפיתרון:

סרטוני RTOM נוספים:

SAP RTOM במוקד אינטראקציות

SAP RTOM במכשירים ניידים

יצירת הצעה חדשה באמצעות SAP RTOM             

 
 

יצירת קשר | מפת אתר  

 

® All rights reserved to Value Plus Ltd 

onenet web apps